Over ons

Wij zijn samenwerkende onderwijsprofessionals die geloven in de kracht van samenwerken. We willen het uitwisselen van kennis en ervaring stimuleren op alle Nederlandse scholen, van basisschool tot universiteit. Wij zijn er van overtuigd dat docenten veel van elkaar willen en kunnen leren, zeker als ze houvast meekrijgen om dit effectief te doen. Daarom ontwikkelden wij de ECM-methode en leiden we PLG-begeleiders op.

Onze PLG-begeleiders

Jasper Hardeman: ‘In PLG’s werken aan de professionalisering van onderwijs en docenten, dat blijft mij boeien en inspireren. Als begeleider van PLG-Teams breng ik mensen en organisaties graag in beweging, bij voorkeur met een gezonde dosis enthousiasme, creativiteit en humor.’

Jasper is docent Natuurkunde op het Stanislas Dalton Delft en Stanislascollege Westplantsoen. Naast docentschap heeft hij ervaring opgedaan op andere plaatsen binnen de schoolorganisaties (o.a. schoolopleider, coach en MR lid). Buiten de eigen organisatie is hij betrokken geweest bij de Opleidingsschool Haaglanden en werkte als PLG leider voor het Project Begeleiding Startende Leraren (o.a. inductietrajecten). Aan het ICLON van de Universiteit Leiden heeft Jasper als supervisor studenten begeleid die een Educatieve Minor volgden. Jasper is zowel doel- als mensgericht en zet zijn invoelend en analytisch vermogen in bij het doorgronden van uiteenlopende organisatie- en onderwijsvraagstukken.

Maarten Bruns: ‘Kennis en ervaring uitwisselen is nuttig, maar hoe doe je dat op een zinvolle manier? Daarom hebben we de ECM-methode ontwikkeld. In de teams zie je steevast dat docenten gezamenlijk veel meer kunnen hebben dan ze zelf dachten. De onderwijsresultaten en het plezier dat ze tijdens de bijeenkomsten uitstralen zijn voor mij de motivatie om dit werk te doen.’

Maarten is PLG-opleider en vanaf het prille begin betrokken bij de PLG-aanpak van ICLON Leiden. Hij begeleidt scholen bij het opstarten en uitvoeren van professionele leergemeenschappen door docenten te trainen, de organisatie-inbedding te begeleiden en te zorgen voor het delen van PLG-ervaringen tussen scholen. Maarten is een bevlogen spreker voor scholen die leergemeenschappen overwegen en de werkwijze bij hun docententeam en bestuur willen introduceren. Hij past leergemeenschappen niet alleen binnen het onderwijs toe, maar ook bij natuurorganisaties, brancheorganisaties en andere maatschappelijke clubs.

Dorothé Gerdes: ‘Vanuit de praktijk heb ik, als deelnemer en begeleider, ervaren hoe zinvol en activerend het werken in PLG’s is en wat de meerwaarde kan zijn bij de professionalisering van docenten. Het is niet voor niets dat bij de retrospectives het woord “inspireren

Dorothé is docent bewegingsonderwijs en schoolopleider op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest.  Zij coördineert het 3 jarige inductietraject voor de startende en de nieuwe docenten en is van hieruit geïnteresseerd geraakt in het begeleiden van docenten, hun ontwikkeling en hun professionalisering. Naast de werkzaamheden op haar eigen school begeleidt zij workshops en professionele leergemeenschappen op het gebied van begeleidingstrajecten en didactiek op diverse scholen en opleidingen. Door haar ervaring, enthousiasme en flexibele werkhouding is Dorothé in staat om PLG’s ‘op maat’ in te zetten.

Martin Bruggink: ‘De docent is het meest bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Docenten willen graag werken aan de verbetering van hun onderwijs, maar dat is niet makkelijk als je alleen staat. PLG’s zijn een krachtige manier voor docenten om effectief samen te werken en direct hun eigen onderwijs te verbeteren. Daar werk ik graag aan mee.’

Martin is jarenlang lerarenopleider geweest bij de TU Delft. Hij begeleidde daar onder meer PLG’s met docenten-in-opleiding. De deelnemers wisselen uit over hun ervaringen op de (stage)school en werken gericht aan thema’s die voor hen relevant zijn. Martin heeft diverse PLG’s ondersteund over het begeleiden van startende leraren en informatica-didactiek.