7 redenen

7 redenen om een professionele leergemeenschap (PLG) te starten op jouw school.

BETER ONDERWIJS DOOR VAN ELKAAR TE LEREN

Binnen de schoolmuren is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. Deze delen we vaak alleen onvoldoende. Door een PLG te starten komt kennisdeling vanaf de eerste bijeenkomst in een stroomversnelling.

HOUVAST VOOR SAMENWERKING

Werkgroepjes hebben de neiging om te verzanden in discussies. Een PLG heeft een duidelijke structuur en een vast ritme. Hierdoor leiden de sessies elke keer tot relevante resultaten die direct toepasbaar zijn.

GOED VOORBEELD VOOR LEERLINGEN

Door als docent te laten zien dat samenwerken de norm is in plaats van een uitzondering, geven we ook het goede voorbeeld aan onze leerlingen. Een voorbeeld dat ze hard nodig hebben als ze zelf straks de werkende wereld intrekken.

DOCENTEN BLIJVEN GROEIEN

Docenten willen zich ontwikkelen. Standaard cursussen en nascholingstrajecten voldoen niet altijd aan die behoefte. En dat terwijl juist de belangrijkste bron voor groei voor het oprapen ligt: mededocenten. PLG’s kunnen tijdens de gehele carriere van een docent een bijdrage leveren aan groei.

MEER WERKPLEZIER

Samen aan relevante onderwerpen werken leidt tot meer betrokkenheid bij de school en bij elkaar. En dat leidt op zijn beurt weer tot meer werkplezier.

MOTOR VOOR VERANDERING

Ingesleten patronen zijn lastig om te doorbreken en niemand zit te wachten op een ingewikkeld cultuurveranderingsproject. PLG’s zijn laagdrempelig en geven inhoud aan een cultuur van samenwerken en delen.

SCHOOL ALS GOEDE WERKGEVER

Docenten stellen steeds meer eisen aan de school als werkgever. Een eenzaam docentenbestaan waarbij collega’s weinig bij elkaar betrokken zijn is niet aantrekkelijk. Wil je als school goede docenten behouden, zorg dan voor een stimulerende omgeving. PLG’s dragen hier sterk aan bij.